výroba odrážedla trvá aktuálně 4 dny

Odstoupení od smlouvy - vrácení zboží

Vrácení zboží - odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy je možné do 30ti dnů od převzetí zboží.

Zboží, které byl vyhotoveno podle osobních požadavků zákazníka - tedy s vlastním jménem, podle zákona není možné vrátit.

U nás je možné po dohodě vrátit i toto zboží, je však třeba počítat s poplatkem za vrácení zboží do původního stavu.

Na toto zboží se nevztahují práva spotřebitele uvedené v zákoně o odstoupení od smlouvy při prodeji na dálku, takže Vám bude vrácena částka produktu ponížená o náklady na uvedení zboží do původního stavu.

Při odstoupení od odrážedla je účtována částka 150 Kč za odstranění nápisu a případné viditelné opotrebení koles 179 Kč /jedno kolo.

U ostatních produktu se jménem je to 30% z ceny produktu. 

Adresa pro vrácení: ABENYS s.r.o., Žitnoostrovská 1302/3, 929 01 Dunajská Streda, Slovensko

V případě, že chcete odstoupit od smlouvy a vrátit zboží z objednávky, informujte nás o tom prosím vyplněním krátkého dotazníku, aby sme zásilku očekávali.

CHCI VYPLNIT DOTAZNÍK

 A teď ještě oficiality z obchodních podmínek:

VI. Odstoupení od smlouvy

1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.

2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí u nás až 30 dní

  • ode dne převzetí zboží,
  • ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí

3. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy: 

  • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání (s jménem nebo vlastním textem) kupujícího nebo pro jeho osobu,

    Vrácení produktu s vlastním jménem je však u nás možné po dohodě a to až do 30ti dnů. Kupujícímu bude po dohodě vrácena hodnota zboží ponížená o náklady na uvedení zboží do původního stavu. Částka dobropisu bude vrácena na bankovní účet do 14ti dnů. Při odstoupení od odrážedla je účtována částka 150 Kč za odstranění nápisu a případné opotřebení koles 179 Kč /jedno kolo. U ostatních produktu s jménem je to 30% z ceny produktu.

4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

5. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí odstoupení.

6. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

7. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal. V případě odstoupení tovaru vyrobeného s vlastním jménem a tedy zboží které bylo upraveno podle přání (s jménem nebo vlastním textem) kupujícího nebo pro jeho osobu a na které se dle zákona, tyhle práva nevztahují, prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, peněžní prostředky - hodnotu zboží poníženou o sumu na základě dohody.

8. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

9. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

10. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.